متخصص عزیزبه کلینیک کاپیلا (سیستم سرویس و خدمات کاپیلا) خوش آمدید!

برای مشاهده مشتریان، اپلیکیشن کاپیلا را دریافت و در آن ثبت نام کنید.

کلینیک کاپیلا جایگاهی برای ارائه کنندگان خدمات اعم از پزشکی و سلامت،ارایشی و بهداشتی،درمانی،رفاهی، تفریحی،فنی،خودرویی،ساختمانی،تعمیراتی،مشاوره های حقوقی ، روانشناسی و خانواده می باشد ،که مشتری می تواند خدمات مورد نیاز خود را انتخاب ، رزرو یا سفارش نماید .

کاپیلا اعتماد بین متخصص و کاربر!

1.ثبت سفارش کاربر
2.پیشنهاد قیمت از طرف متخصص
3.پرداخت هزینه توسط کاربر
4.انجام سرویس و تسویه با متخصص

عضویت در کاپیلا ساده و رایگان است.!

برای ثبت نام و پیشنهاد هزینه سرویس هیچ هزینه ای از سوی کلینیک کاپیلا از شما متخصص عزیز دریافت نمی گردد.بعد از ثبت نام یک کارت بانکی متصل به سیستم شتاب از سوی کلینیک کاپیلا برای شما ارسال میگردد. کاربر با هر درخواست هزینه سرویس را به کاپیلا دریافت می کند و شما بعد از ارایه سرویس هزینه آن را از طرف کاپیلا بر روی کارت بانکی خود دریافت می کنید.

ثبت نام و دریافت کارت